Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
61 О Б Я В Л Е Н И Е № 29 от 08.05.2019 год.
62 Списък разпределение на мери, пасища и ливади, в землищата на Община Банско
63 ОБЯВА
64 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
65 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
66 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
67 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
68 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
69 Покана за общо събрание
70 ИНФОРМАЦИЯ по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за " Реконструкция на мрежа СрН 20kV – ВЕЛ „Обидим - 1“ от П/ст „Банско“ до стълб №74 отклонени за ТП “Белият рид“
71 ОБЯВА на осн. чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС
72 УВЕДОМЛЕНИЕ за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
73 Обявление № 31/21.05.2019г.год.
74 Обявление № 27-30.04.2019г - заповед ПУП - ПЗ - АРТ ТРЕЙД
75 Уведомление за инвестиционно намерение
76 Обявление от БДЗР
77 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП «ДГС МЕСТА»
78 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП «ДГС МЕСТА»
79 Уведомление за инвестиционно намерение
80 Съобщение, относно уведомление за инвестиционно намерение от "Ски клуб" ЕООД
81 ОБЯВА
82 Обявление № 25-23.04.2019 - заповед 01-19-35-2019г.
83 Уведомление за обявена публична продан
84 Уведомление за обявена публична продан
85 Уведомление за обявена публична продан
86 Уведомление за обявена публична продан
87 Уведомление за обявена публична продан
88 О Б Я В Л Е Н И Е № 24/12.04.2019год.
89 ОБЯВА за набиране на предложения 4за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" - град Банско
90 ОБЯВА за набиране на предложения 4за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" - град Добринище

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here