Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
91 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
92 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
93 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
94 ОБЯВА
95 О Б Я В Л Е Н И Е № 22/04.04.2019 г.
96 О Б Я В Л Е Н И Е № 21/03.04.2019 год.
97 О Б Я В Л Е Н И Е № 20/03.04.2019 год.
98 О Б Я В Л Е Н И Е № 19/03.04.2019 год.
99 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП "ДГС МЕСТА" ЗА 2019
100 Покана за обществено обсъждане
101 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
102 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
103 Съобщение за публично обявление
104 Съобщение
105 СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО”
106 О Б Я В Л Е Н И Е № 18/21.03.2019год.
107 О Б Я В Л Е Н И Е № 16 от 13.02.2019 год.
108 СЪОБЩЕНИЕ
109 О Б Я В Л Е Н И Е № 17/08.03.2019г.год.
110 СЪОБЩЕНИЕ от 08.03.2019 година
111 ОБЯВА - конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"
112 СЪОБЩЕНИЕ
113 О Б Я В Л Е Н И Е № 3/14.01.2019 год.
114 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
115 ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Банско
116 О Б Я В Л Е Н И Е № 4/14.01.2019год.
117 Списък на допуснати/недопуснати кандидати за конкурси
118 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/07.02.2019 год.
119 О Б Я В Л Е Н И Е № 13/07.02.2019 год.
120 О Б Я В Л Е Н И Е № 12/07.02.2019 год.

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here