Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
901 Съобщение за издадено Разрешение за строеж №47/15.05.2014 г. и обнародвано в ДВ Решение №750/15.05.2014 г. на ОбС - Банско
902 Съобщение - Решение № 751 на ОбС-Банско
903 ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРВЕСТНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАД БАНСКО
904 ПОКАНА ЗА ОБСЪЖДАНЕ
905 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
906 СЪОБЩЕНИЕ
907 Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи
908 Обявление за Месечна приемна на регионалния представител на Комисия за защита от дискриминация с граждани от община Банско
909 ОБЯВА за конкурс за отдаване под наем на част от имот
910 С ъ о б щ е н и е от 28. 04. 2014 г.
911 С ъ о б щ е н и е от 28. 04. 2014 г
912 ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН” ОБЯВЯВА ЗА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН ПЕРИОДА 01.04.2014 – 31.10.2014 НА ТЕРИТОРИЯТА НА НП „ПИРИН” И РЕЗЕРВАТ „ТИСАТА”
913 СПИСЪК С НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" В ОБЩИНА БАНСКО
914 СПИСЪК С ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" В ОБЩИНА БАНСКО
915 С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 26.03.2014 год.
916 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
917 Обявление за публикувано в ДВ съобщение за изработен ПУП-ЧИ на ПР, с. Филипово
918 Обявление за публикувано в ДВ съобщение за изработен ПУП-ПР и ПЗ, м. Забиница
919 Обявление за публикувано в ДВ съобщение за изработен ПУП-ПП, м. Рупчовец
920 ОБЯВА за конкурс за длъжност НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В ОТДЕЛ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”
921 О Б Я В А за конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”
922 ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот
923 Съобщение за публикувано в ДВ Решение № 654 от Прот. № 37/30.01.2014 год. на ОбС - Банско
924 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
925 С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 13.02.2014 год. за съставен Констативен Акт № 2/13.01.2014
926 С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 13.02.2014 год. за съставен Констативен Акт № 82/09.10.2013
927 Обявление
928 ОБЯВЛЕНИЕ
929 С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 06.02.2014 год.
930 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2013 г.

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here