Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
931 С Ъ О Б Щ Е Н И E от 27.01.2014 год.
932 О Б Я В А
933 ОБЯВЛЕНИЕ №1 от 21.01.2014 г.
934 ОБЩИНА БАНСКО ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО ДОБРИНИЩЕ
935 ВиК съобщава на гражданите!
936 РАЗГЛАСА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЧЕЗНАЛО ЛИЦЕ
937 ПОКАНИ ЗА ДОБРОВОЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
938 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ
939 ОБЯВА ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС
940 СЪОБЩЕНИЕ - ПОЧИСТВАНЕ НА СНЯГ
941 ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН В ГР. БАНСКО
942 ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ В ГР. ДОБРИНИЩЕ
943 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ НА ОФ "ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ" ЕООД
944 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ТСУ - КМЕТСТВО ДОБРИНИЩЕ
945 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ТСУ - КМЕТСТВО ДОБРИНИЩЕ
946 О Б Я В А
947 ОБЯВА за търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост
948 С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 06.11.2013 год.
949 О Б Я В А
950 СЪОБЩЕНИЕ
951 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
952 СЪОБЩЕНИЕ
953 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
954 ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ГР. БАНСКО
955 ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ В С. МЕСТА
956 ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ В С. МЕСТА
957 Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 02676.501.2320.15.6
958 Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 02676.501.2320.15.5
959 Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 02676.501.2320.15.4
960 ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ В ГР. БАНСКО

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here