Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
961 ОБЯВА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ В ГР. БАНСКО
962 ОБЯВА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ В ГР. БАНСКО
963 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
964 СЪОБЩЕНИЕ
965 СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В С. КРЕМЕН
966 СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В С. ОБИДИМ
967 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
968 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ
969 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП В ГР. ДОБРИНИЩЕ
970 ОБЯВА за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен
971 О Б Я В А за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот
972 Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи
973 Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.187.5
974 Обява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот № 002207
975 Обява публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ
976 ОБЯВА
977 О Б Я В Л Е Н И Е за ПУП
978 Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици “Западни Родопи”
979 Разрешителни за водовземания
980 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ
981 Обява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи
982 ПРЕЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТ НА ОВОС НА ОВЦЕФЕРМА НА АЛЕКСАНДЪР КАЦАРОВ
983 ПРЕЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТ ЗА ОВОС НА "ЛИРА - АТОН"
984 Преценка за необходимост за ОВОС на "Пирин метал" ЕООД"
985 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
986 ОБЯВА за длъжност Младши експерт „ТСУ” към отдел „ТСУ”
987 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО
988 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПОМОЩЕН КАДАСТРАЛЕН ПЛАН
989 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ДЪРВЕТА НА УЛ "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ"
990 Обява за публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here