Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
991 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ЕКОЛОГ"
992 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ВАВЕДЕНИЕ "ЗДРАВЕЦ" ГР. БАНСКО"
993 ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ
994 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ
995 Удължава се срока за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв
996 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ № 9 / 05.03.2013г.
997 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ No 4/ 28.01.2013
998 ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН ....
999 ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ИЗГОТВЕНА ОТ НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ ОЦЕНКА НА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 210 ОТ ЗУТ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ....
1000 ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕТА ИЗГОТВЕНА ОТ НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ ОЦЕНКА НА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 210 ОТ ЗУТ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ....
1001 СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ЕТ "ПЕЩЕРИТЕ - МАРИЯ ДЖОЛЕВА" ГР. БАНСКО ....
1002 ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ...
1003 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
1004 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ....
1005 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ....
1006 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ...
1007 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ....
1008 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ...
1009 СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
1010 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ....
1011 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ
1012 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ "КУЛТУРА"
1013 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА МУЗЕЕН КОМПЛЕКС БАНСКО"
1014 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ "РъЪКОВОДИТЕЛ ЗА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
1015 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ .....
1016 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ....
1017 ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ДЪРВЕСТНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАД БАНСКО
1018 СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ, ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
1019 СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
1020 СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ"

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here