СЪОБЩЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 ОТ /ППЗСПЗЗ/ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019г.

  • PDF

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГРАД БЛАГОЕВГРАД УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 ОТ /ППЗСПЗЗ/ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019г. Е 31 ЮЛИ 2018г.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.69 И ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ЧЛ.70 СЕ ПОДАВАТ В ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ИМОТИТЕ.

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ЗА КОИТО НЯМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ И НЕ СА ПОАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ ПО ЧЛ. 37Б, МОЖЕ ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, КАТО "БЕЛИ ПЕТНА".

                                                                                                                               

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - БЛАГОЕВГРАД

 

vavno-yellow

 


eobshtina


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here