„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград ще извърши планова профилактика на водопроводните мрежи и съоръжения на територията на населените места в община Банско

kkv-04-125