Общинският съвет - Банско гласува отпускане на финансови средства за ремонт на манастира „Свети Великомъченик Георги Зограф” в Атон

  • PDF

На редовната сесия на ОБС - Банско бе представен отчет за дейността на Общински съвет и ресорните комисии. Бе представен отчет и за изпълнение решенията на Общинския съвет от Общинската администрация. Съветниците отпуснаха десет хиляди лева за дофинансиране на млечната кухня в ДГ „ЗДРАВЕЦ” – Банско. Разгледано бе и предложение, относно избора на нов представител на общината в „Хидроенерджи Банско” АД. Бяха разисквани въпроси за бъдещи изменения на Общия устройствен план на Общината.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и в изпълнение на проект „Патронажна грижа в Община Банско, бе прието решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Удължен бе и срокът на договор за наем на топлоцентралата, между „Термо” ЕООД и „Топлоснабдяване – Банско” ЕООД.
И тази година, по предложение на кмета на Общината - Георги Икономов, общинските съветници гласуваха финансова помощ в размер на двайсет хиляди лева за ремонт на манастира „Свети Великомъченик Георги Зограф” в Атон.IMG 6033


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here