Log in

Кметът Георги Икономов направи първите копки на обекти по проект "Рехабилитация на улична мрежа в община Банско"

Днес с официални церемонии започнаха реконструкции на улици в Банско и Добринище по Програма за развитие на селските райони на ДФ "Земеделие". Проектът включва улиците „Цар Симеон”, „България” и „Глазне” в Банско и ул. „Георги Темелков” в Добринище. Специален гост на събитието бе Директора на Областна дирекция Държавен фонд „Земеделие” Благоевград, Светлана Сотирова, която прочете поздравителен адрес от Васил Грудев - Изпълнителен директор на ДФ"Земеделие". Тя отбеляза, че днешното събитие е поредното доказателство за напредъка на българските общини в усвояването на средства по Програмата за развитие на селските райони и е повод за удовлетворение от съвместната работа по проекта, дело на община Банско и ДФ "Земеделие". 

Преди да направи първата копка, кметът Георги Икономов благодари за отпуснатата безвъзмездна финансова помощ и за успешното партньорство на двете институции, дало възможност да се подобри съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги в източната част на Банско. По думите му, това начинание ще даде възможност за по-добри условия за живот и по-лесен достъп до туристическата зона на Банско.

Веднага след първата копка в Банско, и в Добринище бе дадено началото на реконструкцията на една от най-важните улици в града, ул. „Георги Темелков”. Кметът Китан Галчев с вълнение благодари за оказаната възможност да повиши стандарта и удобството на жителите в града и обеща ремонтът да завърши в най-кратки срокове.kopka-001