Log in

Виртуален, но истински празник в СУ "Неофит Рилски" гр. Банско

В това „дистанцирано” време всички имаме нужда от празник, от грейнали детски лица, от очи, изпълнени с гордост.

Точно това се случи  днес във виртуалната класна стая на  I aклас от СУ „Неофит Рилски” гр. Банско. За да  покажат, че буквичките вече не ги затрудняват, че умеят да пишат и четат правилно, малчуганите, заедно със своите родители,  класната си ръководителка г-ца София Филиповска и г-жа Екатерина Кехайова, решиха да отбележат подобаващо факта, че вече са грамотни, и да организират празник с рисунки и четене на забавни текстове.

По инициатива на родителите всички деца облякоха своите униформи, поставиха на главите си уникални корони и показаха как може дори от разстояние  да докажат, че да си грамотен е титла.

2020-04-02 13-12-29

2020-04-02 13-14-07