Училище за родители

В Начално училище „Св. Паисий Хилендарски”  се проведе за пореден път „Училище за родители” с водещи Марияна Георгиева – училищен психолог и Евгения Тренчева – главен учител.

Тази година темата бе „Семейството и агресивното поведение при децата”. Родителите проявиха интерес и активно участие в дискусиите. Те считат, че винаги има какво да научат, както за взаимоотношенията с децата си, така и за партньорството с училището. Всички единодушно изразиха желание тази инициатива да продължава ежемесечно. Предложиха и следващи теми, по които биха искали да повишат родителската си грамотност.roditeli-001