Младежи от Банско и Разлог получиха сертификати за здравословен живот

Завършиха обученията на младежи на възраст между 15 и 29 години по проект „Обичам живота, живея здравословно”. Проектът се осъществява по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2018 ГОДИНА, под егидата на Министерството на младежта и спорта.

Бяха проведени лекции и презентации на няколко теми:

• Здравословен начин на живот и правилно хранене – г-н Ангел Чакъров, дългогодишен преподавател по спорт и треньор по ски. Завършил НСА „Васил Левски”

• Избягване на рискови за здравето практики – г-н Георги Балев, дългогодишен преподавател по специалността”Планински Водач” и спорт. Завършил НСА „Васил Левски”

• Превенция на зависимости чрез спорт - Тенис – г-жа Милена Чакърова, дългогодишен треньор по ски и Тенис на корт. Завършила НСА „Васил Левски”

Също така бяха проведени и дискусии с участниците и им бяха раздадени наръчници, изработени специално в рамките на изпълнявания проект. Обученията се проведоха по проект „Обичам живота, живея здравословно”. Направление 1, тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“. На финала на събитието, всички участници получиха своите сертификати за здравословен живот.

sertifikati-004

sertifikati-001

sertifikati-002

sertifikati-003