Log in

УЧЕБНА ЕВКУАЦИЯ В ПГЕЕ - гр. Банско

На 17.10.2018г в Професионална гимназия по електроника и енергетика - гр. Банско  след симулация на пожар бе проведена учебна евакуация на гимназията.

Мероприятието премина при стриктна организация и спазване на евакуационния план под ръководството на нещатен щаб за реакция при бедствия и аварии с председател инж. Людмил Везюв. Учителите, преподаващи по кабинетите, и проверяващите лица за всеки етаж изпълниха отговорно задачата си и не допуснаха да се появи никаква паника. Евакуацията премина под наблюдението на инсп. Иван Благоев– инспектор V степен в ДПК и ПД в РСПБЗН – гр. Банско.

pgee-001

pgee-002

pgee-003