Log in

ОТКРИТ УРОК ПО БАСКЕТБОЛ В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

В СУ „Неофит Рилски” се проведе открит урок по баскетбол с учениците от седми клас, под ръководството на учителя по физическо възпитание и спорт Георги Котирков и в присъствието на директора на училището Елеонора Барякова. Децата разучаваха „Групови взаимодействия в нападение и затвърждаване на водене на топка в движение по двойки”.

Целта на часа по физическо възпитание е учениците да придобият умения и навици относно спортната дисциплина, запознаване с произхода на играта, с основните правила, както и усвояване на техника позволяваща им да играят на едно добро непрофесионално ниво, споделя преподавателят им.

Урокът премина с висока активност и подчертан интерес от страна на учениците. След концентрираното обучение в поставените задачи, учениците се разделиха по традиция на два отбора : момичета и момчета, и се впуснаха в оспорвана игра. Победихамомчетата, които успяха да приложат придобитите знания и умения. Поздравления от директора и наблюдаващите открития урок преподаватели и ученици обаче получиха всички.su-1