Проекти на документи

Проекти на документи

На основание чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Община Банско обявява за публично обсъждане Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско през 2019 г.

Програмата е публикувана на официалната електронна страница на Община Банско www.bansko.bg, като всички заинтересовани могат да се запознаят с нормативния документ и в Общинска администрация - Банско, ст. 306, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”.

 

Показва номер 

medii

open-data

banski-vestnik

You are here