Обявления за публични търгове

Показване на № 
1 Обява за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем обект в гр. Банско обект 9
2 Обява за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем обект в гр. Банско обект 26
3 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект 02676.501.2320.15.1 по КК и КР на гр. Банско
4 ОБЯВА
5 Обява за отдаване под наем на ветеринарна лечебница в гр. Банско
6 ОБЯВА
7 ОБЯВА
8 Обява за продажба на поземлен имот с идентификатор 39614.15.172 по КК и КР на с. Кремен
9 ОБЯВА
10 Обява за отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.501.941.3 по КК и КР на гр. Банско
11 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 47857.102.157.1.4 по КК и КР на с. Места
12 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.3 по КК и КР на гр. Банско
13 ОБЯВА
14 Обява за отдаване под наем на помещения в с. Филипово
15 Обява за отдаване под наем на помещение, находящо се на ул. Велян Огнев в гр. Банско
16 Обява за отдаване под наем на отоплителна инсталация
17 Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.42 в гр. Банско
18 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект 02676.501.1141.1.19 по КК и КР на гр. Банско
19 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект 02676.501.1141.1.17 по КК и КР на гр. Банско
20 Заповед № 03-18-217
21 ОБЯВА за отдаване под наем на имот с идентификатор 02676.150.1612.36 в град Банско
22 ОБЯВА за отдаване под наем на имот с идентификатор 21498.351.1.1 в Добринище
23 Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 02676.501.1023 в гр. Банско
24 Обява за отдаване под наем на част от сграда с площ от 40.00кв.м. сграда с идентификатор 02676.150.1612.40 по КК и КР на гр. Банско
25 Обява за продажба на специален автомобил ИВЕКО ЕВРОКАРГО
26 Обява за продажба на поземлен имот с идентификатор 02676.501.3621 в гр. Банско
27 Обява за отдаване под наем на помещения в сграда с идентификатор 02676.501.304.1 в гр. Банско
28 Обява за отдаване под наем на 200кв.м. от сграда 02676.150.1612.47
29 Обява за отдаване под наем на 100кв.м. от сграда 02676.150.1612.47
30 ОБЯВА за продажба на ПИ 21498.350.533 по КК и КР на гр. Добринище
31 ОБЯВА за продажба на ПИ 21498.350.532 по КК и КР на гр. Добринище
32 ОБЯВА за продажба на ПИ 21498.350.124 по КК и КР на гр. Добринище
33 Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.37 по КК и КР на гр. Банско
34 Обява за отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1612.40 по КК и КР на гр. Банско
35 Обява за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.130.27 по КК и КР на гр. Добринище
36 Обява за отдаване под наем на помещение, находящо се на ул. Велян Огнев в гр. Банско
37 ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 02676.501.3584 ПО КК И КР НА ГР.БАНСКО
38 Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 39614.17.272 по КК и КР на с. Кремен
39 Обява за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинет в с. Места
40 Обява- наем на лекарски кабинети
41 ОБЯВА помещения с обща площ 79.12 кв.м. в Добринище
42 ОБЯВА помещения с обща площ 58.78 кв.м. в Добринище
43 ОБЯВА помещения с обща площ 28.63 кв.м. в Добринище
44 Обява за търг в местност Тепченик
45 Обява за отдаване под наем на търговски обект
46 Обява за отдаване под наем на земеделски имот в Белия кръст в гр. Банско
47 Обява за отдаване под наем на помещение за офис на ул. Пирин в гр. Банско

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here