Читалища

ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ -1894” - гр. БАНСКО

Читалище „Никола Вапцаров - 1894“ е самобитно духовно средище и модерен културен център. Читалището в Банско пази стародавните традиции на своя град и надгражда нови и модерни културни практики. То е място, осигуряващо достъп до култура и информация. Място, където всеки може да се развива като творец.

Работата на читалището е насочена в изпълнение на следните основни цели:

Продължение...

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 1925” - гр. Добринище

Активна читалищна дейност в Добринище започва още в далечната 1919г. В един кът от селската бозаджийница било определено място за библиотека. Там са получени и първите книги и списанията „Светулка” и „Природа”. Поради липса на театрален салон за такъв бил приспособен селският хамбар, където през турско се събирал десятака от населението. През 1920г. се изнася първата пиеса - комедията„Тримата ефрейтори”.

Въпреки активната читалищна дейност, официалното учредяване на културното огнище става през пролетта на 1925г. Читалището било именувано „Подем”.По-късно се сдобиват с устав, печат и протоколна книга. През 1953г. е преименувано „Димитър Благоев”.

Продължение...

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” - с. Кремен

Читалището съществува още от 1908 година. Основоположник е Благой Христов Джугданов – интелектуалец и будител. Той е патрон на читалището и носи неговото име Читалище „Благой Джугданов”. Читалището същесвува повече от 90 години с голяма дейност - театрална група, танцова група и певческа група. В последствие дейността му намалява и то бива закрито. През 2006г. читалището е отново възобновено и регистрирано в Министерството на културата, но с ново име Читалище „Светлина” – 2006 година. Работното време на читалището е от 8.00-12.00 ч и от 13.00-17.00 часа. Към читалището има библиотека и библиотечен фонд с над 1 800 книги.

Продължение...

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ 2010” – с. Филипово

Народно читалище „Никола Вапцаров 2010” се намира в село Филипово. Читалището разполага с библиотека. Основни приоритети на учреждението са да създава, опазва и разпространява духовните ценности, да развива творческите способности и да задоволява културните потребности и интереси на населението, да разкрива условия за общуване между хората, да подпомага и организира културни начинания.

Продължение...

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН КЮЛЕВ -1996” - с. Места

Народно Читалище „Иван Кюлев – 1996” е организация, която осигурява художествената самодейност и празниците на територията на четиритте села –         с. Места, , с. Гостун, с. Осеново и с. Обидим от общ. Банско.

Целта на читалище „Иван Кюлев – 1996” е да задоволява потребностите на населението, свързани с обогатяване и развитие на културния живот на селата. Читалището ни се посещава от млади хора от селата.

Продължение...

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here