ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИЕМЪТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ