Ландшафтно решение - църква Света Троица - гр.Банско

 Преди

 Сега

sveta-troica