Реконструкция на втори етап от ул. „Пирин” град Банско

Преди

5

Сега