Кметове и кметски наместници

Кметство гр. Добринище

Кмет  0887 001 829 
Технически секретар 07447/ 23 22
Отдел "ТСУ" 07447/ 21 11
Деловодство 07447/ 24 13
Факс 07447/ 22 83

Петър Галчев - кмет гр. Добринище

kmet-dobrinishte-sm

Лични данни

 

Роден 27.07.1985 г.

Семеен с две деца

Образование

Висше - магистър

„Бизнес администрация”

ЮЗУ „Неофит Рилски“

Кметство с. Филипово

Кмет  0887 001 834 

Фаим Мехмед Молла - кмет с. Филипово

haim-mehmed-molla

Лични данни

 

Роден 26.10.1974г.

Семеен с две деца

Образование

Средно

Специалност „Двигатели с вътрешно горене”

Техникум по транспорт – гр. Разлог

Кметство с. Места

Кметски наместник

074409/226

0889737171

Елена Атанасова Кюлева - кметски наместник с. Места

elena-atanasova-kjuleva

Кметство с. Кремен

Кметски наместник 0888 727 282 

Димитър Петров Цуков - кметски наместник с. Кремен

dimitur-petrov-tzukov

Кметство с. Гостун

Kметски наместник  0888 727 212 

Илия Горянов Белев - кметски наместник с. Гостун

ilija-gorjanov-belev

Кметство с. Осеново

Кметски наместник 0884 575 959

Георги Борисов Чипилев - кметски наместник с. Осеново

georgi-borisov-chipilev

Кметство с. Обидим

Кметски наместник 0889 727 204 

Мариана Димитрова Парлапанова - кметски наместник с. Обидим

mariana-dimitrova-parlapanova

.....................