Log in

cao final 1

Контакти на Общинска администрация

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Адрес

2770 гр. Банско, пл. ”Никола Й. Вапцаров” 1

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дежурен телефон: 0749/88622

Банкова сметка - ВИЖ ТУК

Уникален идентификатор на община Банско: 000024663

КОНТАКТИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

РЪКОВОДСТВО

Стойчо Баненски

Кмет

0749/886 11

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Георги Доневичин

Заместник-кмет

0749/886 11

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сашка Въчкова

Заместник-кмет

0749/886 11

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Магдалена Юсева

Заместник-кмет

0749/886 11

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Иван Докторов

Секретар

0749/886 25

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Димитър Русков

Председател на ОбС Банско

0749/886 23

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

       

Пряко подчинени на кмет

     

Николай Николов

Главен архитект

0749/886 16

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Елка Андонова

Вътрешен одитор

0749/886 45

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Марияна Ръткова

Ръководител вътрешен одит

0749/886 45

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мариела Пазвантова

Финансов контрольор

0749/886 43

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
       

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Десислава Хаджирускова Директор 0749/88656 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ"   

Елка Обецанова

Връзки с обществеността PR

0749/886 46

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОТДЕЛ "ОБСЛУЖВАНЕ" 

Иванка Кузманина

Началник отдел

0749/886 21

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мариана Терзиева

ГРАО

0749/886 31

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Елка Капизийна

Фронт-офис

0749/886 48

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сашка Бояджиева

Фронт-офис

0749/886 48

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Иванка Янчовичина

Деловодство

0749/886 19

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Занаида Златева

Деловодство

0749/886 19

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

Димитър Русков

Директор

0749/886 17

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"   

 Елена Драгосинова

Началник отдел и главен счетоводител

0749/886 43

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОТДЕЛ "ПРИХОДИ"   

Николина Толина

Главен специалист

0749/886 39

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОЕКТИ"   

Цветанка Обецанова

Началник отдел

0749/886 50

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОТДЕЛ "ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"   

Елена Герина

Старши специалист "Икономическо развитие"

0749/88627

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОТДЕЛ ТСУ

Милена Георгиева

Началник отдел

0749/886 18

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОТДЕЛ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"   

Йорданка Цакова

Началник отдел

 

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Диана Попова

Мл. експерт "Образование"

0749/886 13

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мария Главчева

Секретар МКБППМН

0749/886 13

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ани Тренчева

специалист "Младежки дейности и спорт"

0749/886 13

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ"   

Мария Друнчилова

Началник отдел

0749/88614

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мария Сариева

ОСЗГ

0749/88614

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Недялка Калинкова

ОСЗГ

0749/886 14

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ"   

ОРС

дежурен

0888251099

 

Николай Кушлев

Началник отдел

0749/886 52

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Георги Янчовичин

ГЗОМП

0749/886 47

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОБРЕДЕН ДОМ   

Мария Пидова

Обреден дом

0749/886 31

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОТДЕЛ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"   

Райна Цигурийна

Началник отдел

0749/886 51

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОТДЕЛ "ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА"

Константин Кожарев

Началник отдел

0749/886 51

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.