Log in

cao final 1

Заповед за временна организация за движението на моторни превозни средства в част от четвъртокласен общински път № BLG1005 (II-19) гр. Банско - х. Вихрен, от местност „Шилигарника” (първи паркинг) до хижа „Вихрен” на 22.09.2020 г.

zapoved n 09 20 31021092020