Log in

cao final 1

Ремонт и профилактика на топлопреносната мрежа

"Топлоснабдяване Банско" ЕООД уведомява абонатите си, че от 17.05.2021 г. ще преустанови подаването на топлинна енергия поради ремонт на  топлопреносната мрежа, профилактика на топлоцентралата и подмяна на топломерите.

 

toplo