Log in

cao final 1

ВАЖНО!!!

 
На вниманието на жителите и гостите на община Банско!
В периода от 8 април до 13 май 2022 г. ще бъде извършена планова профилактика на водопроводните мрежи и съоръжения на територията на населените места в община Банско, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.
Ще бъде извършено почистване и дезинфекция на резервоарите и водопроводната мрежа по график, както следва:
- гр.Банско /ниска зона/ - от 11 април до 14 април
- гр.Банско /висока зона/ - на 8 април
- Резервоар „Свети Иван“ – на 15 април
- гр.Добринище – от 9 май до 10 май
- с.Места и с.Филипово – от 11 май до 13 май
- с.Кремен – на 4 май
- с.Гостун – на 3 май
- с.Осеново – на 3 май
- с.Обидим – на 5 май
Поради профилактиката, в посочените периоди населените места ще бъдат с нарушено водоснабдяване.
„ВиК“ЕООД – Благоевград обръща внимание, че в периода на профилактиката за конкретното населено място водата няма да бъде годна за питейно-битови нужди.