Log in

cao final 1

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

 • Последна промяна:
 • Дата на създаване:

Зелената система на гр.Банско обхваща обща площ над 120 000 кв.м - градини, паркове, пешеходни зони, тревни ивици и др.  Всички те попадат в категория за широко обществено ползване (ШОП), съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ). Видовият състав на растителността е богат, но основно преобладават местни дървесни видове. При подбора им са съобразени климатичните условия и надморската височина на района. Броят на широколистните видове  е  3:1 спрямо  броя на иглолистните.

Основните дълготрайни дървесни видове, растящи на територията на гр.Банско са:

А. Иглолистни

 1. Picea abies
 2. Picea pungens
 3. Pseudotsuha menziezii ssp.Menziesii
 4. Chamaecyparis lawsoniana
 5. Thuja orientalis
 6. Larix europaea

Б. Широколистни

 1. Tilia grandifolia
 2. Tilia tomentosa
 3. Tilia cordata
 4. Acer pseudoplatanus
 5. Acer campestre
 6. Acer platanoides
 7. Acer dasycarpum
 8. Fraxinus oxyphylla
 9. Fraxinus americana
 10. Fraxinus ornus
 11. Betula alba
 12. Platanus orientalis
 13. Populous pyramidalis
 14. Populus alba
 15. Robinia pseudoacacia
 16. Aesculus hyppocastanum
 17. Juglans regia
 18. Prunus cerasifera
 19. Sambucus racemosa
 20. Gleditschia triacanthos
 21. Catalpa bignonioides
 • РЕГИСТЪР

https://bansko.bg/bg/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0

 • ПРАВИЛА

Правила за засаждане на дълготрайна декоративна растителност на територията на община Банско

1.  Подава се заявление до кмета на общината.

 (Заявленията се подават в Деловодството на Община Банско или на e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.)

2. Длъжностно лице при отдел „Озеленяване“ се свързва с подателя на заявлението и заедно извършват оглед на посочената в заявлението територия за засаждане.

3.  При одобрение на посочения терен се маркират конкретни места за засаждане.

4. Получаване на Предписание от началник отдел „Озеленяване“ при Община Банско за изискванията към:

-  вида на посадъчния материал (подходящ за района), техния размер и качеството;

-  направата на посадните места;

-  материалите за укрепване на посадъчния материал. 

5. Извършва се фактическото засаждане, укрепване и поливане.

6. Изготвя се приемно-предавателен протокол със схема на засаждане.

7. Поставя се обозначителна табелка по предварително посочено желание на заявителя за негова сметка.