Log in

cao final 1

Детски заведения

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

 

 

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО – 2024 г.

 

1.

 

Наименование на детската градина

 

 

Детска градина „Здравец”

гр. Банско

             

Детска градина  „Мечо Пух”

гр. Добринище

 

Детска градина ,,Слънце”

с. Места

2.

Регистрационен номер на първоначално вписване

№ ОБ-01/15.08.2017 г.

№ ОБ-03/22.01.2018 г.

№ ОБ-02/15.08.2017 г.

 

3.

 

Община, град/село

Община Банско, гр. Банско

Община Банско, гр. Добринище

Община Банско, с. Места

 

4.

 

Адрес на управление

гр. Банско

ул. „Неофит Рилски” №27

гр. Добринище

ул. „Освобождение” №11

с. Места, община Банско

 

5.

 

Булстат

101614486

177216816

                    811171487

 

6.

 

Телефон

0749/88318, 0879068552

074422601;  074422600

0893605212

 

7.

 

Е-mail

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

8.

 

Интернет страница

www.dgbansko.com

няма

http://dg-mesta.iweb.bg/

 

9.

 

Директор

Магдалина Тодорова

Иванка Бонкина

Елена Боденова

 

10.

 

Акт за създаване на градината

Решение № 389/31.08.2001г. на Общински съвет - Банско за обединяване на ЦДГ и Детска ясла в Обединено детско заведение

Решение № 494, Протокол № 26 от  31.08.2017 г. на Общински съвет - Банско

 

 

11.

 

Филиали, адрес, телефон

 

1. ДГ № 1 /Голева градина/, ул.,,Пирин” № 12,  тел.: 0879068553

2. ДГ № 3 , ДГ № 4, ДГ № 5 и

Детска ясла

 ул. ,,България” №  6

тел.: 0879069212

3. ДГ № 6

ул. Муратово езеро” № 3

тел.: 0879558606

1.Две групи - III и IV подготвителни групи в ОУ „Св. Климент  Охридски”, гр. Добринище

ул. „Иван Галчев” № 21

1. ДГ „Слънце”

Основна сграда – с. Места

тел.: 0893605212

2. Филиал - с. Филипово

тел.: 0893605212

 

12

 

Работно време

От 6:30 часа до 18:30 часа

От 6:30 часа до 18:30 часа

От 7:00 часа до 18:00 часа

 

13

 

Условия за достъп на деца с увреждания

 

Изградени рампи има в ДГ № 4 и ДГ № 6.

В ДГ № 6 има и асансьор за деца с увреждания.

Няма изградени рампи

 

 

14

 

Капацитет,

 леглова база

Занимални помещения-

яслена група – 3 бр.

Легла – 54 бр.

Занимални помещения-

първа група – 3 бр.

Легла – 82 бр.

Занимални помещения-

втора група  - 4 бр.

Легла – 105 бр.

Занимални помещения-

трета група –4 бр.

Легла – 110 бр.

Занимални помещения-

четвърта група –4 бр.

Легла – 104 бр.

Занимални помещения-

яслена група – 1 бр.

Легла – 27 бр.

Занимални помещения-

първа група 1 бр.

Легла – 30 бр.

Занимални помещения-

втора група – 0 бр.

Легла – 0 бр.

Занимални помещения-

трета група 1 бр.

Легла – 30 бр.

Занимални помещения-

четвърта група – 1 бр.

Легла – 30 бр.

Занимални помещения-

яслена група – 0 бр.

Легла – 0 бр.

Занимални помещения-

първа група – 1 бр.

Легла – 26 бр.

Занимални помещения-

втора група -0 бр.

Легла – 0 бр.

Занимални помещения-

трета група – 1 бр.

Легла – 18 бр.

Занимални помещения-

четвърта група – 0 бр.

Легла – 0 бр.

 

15

 

Източници на финансиране

 

 

 

 

Държавна субсидия:  2 818 033 лв.

Общинска субсидия: 0 лв.

Сключени договори за проекти и програми – 0 лв.

Международни фондове

и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2024 г. – 0 лв.

Държавна субсидия: 708 804 лв.

Общинска субсидия: 0 лв.

Сключени договори за

 проекти и програми  - 0 лв.

Международни фондове

 и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2024 г. – 0 лв.

Държавна субсидия:  237 096 лв.

Общинска субсидия: 0 лв.

Сключени договори за проекти и програми – 0 лв.

Международни фондове

и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2024 г. – 0 лв.

 

16

 

Участия в проекти

Регионални – 0 бр.

Национални- 0 бр.

Международни – 1 бр.

Указание: посочете наименованието на проекта:

-по BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“, Приоритет 1 „Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Регионални – 0 бр.

Национални – 2 бр.:

Международни – 0 бр.

 Указание:посочете наименованието на проекта:

Национални програми на МОН:

1. Оптимизация на щатната структура на персонала в ДГ.

2. Без свободен час, модул „Без свободен час в ДГ“

Регионални – 0 бр.

Национални – 0 бр.

Международни – 0 бр.

.

 

17

 

Брой персонал/

 щатни бройки

 

Общо щатни бройки - 73 бр.

Педагогически  – 37 бр.

Непедагогически  - 34 бр.

Административен  - 2 бр.

 

 

Участия на персонала в квалификационни форми:

Обучения, семинари за повишаване на професионалната квалификация на учителите, организирани от детското заведение – ПКС, различни квалификационни курсове, методични обединения и др.

 

Общо щатни бройки - 18 бр.

Педагогически - 8 бр.

Непедагогически - 9 бр.

Административен - 1 бр.

Участия на персонала в

 квалификационни форми:

Обучения, семинари за повишаване на професионалната квалификация на учителите -ПКС , кредити за кариерно развитие.

Участия в конференции, срещи за обмяна на опит и др.

 

Общо щатни бройки – 7,75 бр.

Педагогически  – 3,25 бр.

Непедагогически  - 4,5 бр.

Административен  - 0 бр.

Участия на персонала в квалификационни форми:

Създаване на електронен урок и дигитално съдържания за учебния процес – 1 бр.

 

18

 

Средна месечна брутна работна заплата

на едно лице

- на целия персонал – 1866 лв.

- на педагогическия -  2245 лв.

- на непедагогически – 1438 лв.

- на административен – 2116 лв.

- на целия персонал –  1850 лв.

- на педагогически –  2450 лв.

- на непедагогически -  1334 лв.

- на административен -  1761 лв.

- на целия персонал – 1558 лв.

- на педагогически – 2107 лв.

- на непедагогически – 1111 лв.

- на административен – 0 лв.

ДП/ХД