Log in

cao final 1

Спортни клубове в община Банско

Община Банско  подкрепя финансово и материално спортни клубове, които развиват дейност в гр. Банско и гр. Добринище.

В тях членуват над  500 деца и повече от 40 възрастни. Дейността на клубовете е насочена с приоритет развитието на детско-юношеския спорт и за постигане на високи спортни резултати. Основна цел е масовизиране на спорта сред подрастващите и спорта за всички.

Постигнатите спортни резултати и доброто представяне на нашите спортисти в държавни и международни първенства и турнири са добър атестат за работата на спортните клубове.

Телефон  за връзка: специалист „Младежки дейности и спорт“ към общинска администрация - Банско; тел. - 0749/88613.