Log in

Спортен клуб "Бадминтон"

Бадминтонът е един от най-бързо развиващите се спортове в световен мащаб,  защото е лесно достъпен, практикува се от всички възрасти и от цялото семейство.  Дейността на Бадминтон клуб „Банско” е насочена към развитие на бадминтона като масов спорт в различните възрастови групи и като възможност за спортно развитие на изявени деца и младежи.

Бадминтон клуб „Банско” организира вътрешни състезания и турнири.

Тренировки се провеждат във физкултурния салон на СУ”Неофит Рилски”- гр.Банско по график.

Треньор: Славка Балева