Log in

Спортен клуб "Тенис клуб Еделвайс"

 Спортен клуб „Тенис Клуб Еделвайс“  организира тренировки за деца по тенис на корт, които се провеждат на площадката на ПЛТГ „Никола Вапцаров“ гр. Банско. В тренировките вземат участие над 60 деца от град Банско. Подготовката на децата включва тренировки за обща физическа подготовка, сила, издръжливост, гъвкавост, ловкост, бързина, усвояване на техниката на различните видове удари. „Тенис Клуб Еделвайс“организира провеждането на летни лагери извън страната с цел подобряване на подготовката по тенис и среща със състезатели от други държави. Провежда се обучение по тенис за младежи на възраст 15-29 години, през месеците юни, юли, август и  септември. Заниманията се провеждат по предварително изготвен график. Заниманията се водят от специализиран екип.

Треньори: Пламен Балев, Милена Чакърова. Саша Бистрина