Log in

Клуб по шахмат - Добринище

Основната цел на клуба е  развитие и  популяризиране на шахмата. За  тази цел  се провеждат учебно-трениривъчни дейности  с  деца от втори до седми клас. Организира  турнири по  шах за деца, в които  участват ученици от пет населени места в района. Всяка година през м. сптември организира турнир ШАХФЕСТ  ДОБРИНИЩЕ.

Треньор: Здравко Ценкин