Log in

Ски клуб - Банско

В отборите на клуба се включени деца и младежи на възраст от 6 до 17 години. Целта на клуба е развиване на спортно състезателна и тренировъчна дейност при равни възможности за спортна изява на всички състезатели на клуба,  изграждане на трайна любов към зимните спортове, възпитание в дух на спортсменство.

СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ

В отбора се включват деца, преминали успешно предсъстезателна подготовка и показали необходимите технически и физически качества.

Цели и задачи: Популяризиране и развитие на масовия ски спорт; Първи стъпки на ски; Ски обучение  на най-малките; Спортно-състезателна тренировъчна дейност; Развитие на високо спортно майсторство

Групи: начинаещи деца; подготвително ниво /6 -12 г./; картотекирани състезатели  /14-17 г./

Треньори: Милена Чакърова, Саша Бистрина, Елена Клечерова

 

СКИ БЯГАНЕ

Възрастови групи: юноши старша; юноши младша; девойки младша; момичета старша, момичета младша.

Треньор:Елена Петакова