Log in

cao final 1

НП Пирин - защитени зони

Бъдещите зони за туризъм в новия план за управление на Национален парк “Пирин” да бъдат изключени от територията-обект на световното природно наследство. Предложението бе прието на заседание на Консултативния съвет към дирекцията на защитената територия. Каква тежест има това предложение, подкрепено от всички общини, граничещи с парка, и защо според тях   е наложителна среща с генералния секретар на ЮНЕСКО Ирина Бокова? Репортаж на Кети Тренчева: