Log in

cao final 1

В защита на зимния туризъм

Банско в защита на зимния туризъм и с категорично настояване въпросът с отпадане на рестриктивните забранителни режими в плана за управление на НП “Пирин” да отпаднат. Репортаж на Кети Тренчева по “ Нощен Хоризонт”: