Log in

cao final 1

Интервю с Филип Цанов, председател на сдружение “Природата за хората”

Екипът, който разработва новия план за управление на Национален парк Пирин, покани вчера заинтересованите страни, за да им представи най- важните раздели в новата десетгодишна рамка на защитената територия- ограничения и заплахи, и норми и режими на допустимите дейности в парка. На срещата край Разлог присъстваха над 100 човека, представители на общините, на инвеститори, неправителствени организации, спортни клубове, туристически организации, животновъди. Над шест часа продължиха нажежените до червено дискусии. По позната българска традиция всички бяха недоволни от онова, което им представи екипа специалисти като предложения. Това даде основания на някои от участниците да прогнозират, че в близките пет години нов план няма да има. Положителното все пак е, че територията на парка   е разделена на пет зони. Една от тях е зоната за туризъм, която е приблизително 2830 хектара. В нея обаче е включена и буферната зона със ски съоръженията над Банско и Добринище. Това представлява около четири процента от общата територия. Настояването е тя да се удвои. Интервю на Кети Тренчева с Филип Цанов, председател на сдружение “ Природата за хората”: