Log in

cao final 1

Спомени за Никола Вапцаров

Гласове от миналото и настоящето, които  съживяват спомени за Никола Вапцаров, като нещо много лично и обичано в иконостаса на банскалии. В репортажът на Кети Тренчева ще чуете и гласа на неговата майка , баба Елена Вапцарова :