Log in

cao final 1

Георги Икономов, кмет на Община Банско: Време е хората да се обърнат към духовното, защото това са устоите на обществото