Log in

cao final 1

Георги Икономов, кмет на Банско: Гръцката блокада оказва негативно влияние на туризма в града и на цялата икономика в региона