Log in

cao final 1

Георги Икономов, кмет на Община Банско: Електрическият транспорт има място в Община Банско и особено в придвижването в парк „Пирин“