Log in

cao final 1

Александър Мацурев, зам.-кмет на община Банско: Общината започна с пролетното зацветяване още в началото на месец декември