Log in

cao final 1

Осем остават рисковите общински проекти

Осем остават рисковите общински проекти за рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа , които не бяха изпълнени в рамките на миналия програмен период и бяха спасени чрез предоговаряне в настоящия. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева в Банско при подписването на договора за втората фаза на водния цикъл в града. Досега по проекта са разплатени над 50 милиона лева. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева :