Log in

cao final 1

В новия общ устройствен план на Банско не се предвижда строителство на хотели

В новия общ устройствен план на Банско не се предвижда строителство на хотели. Това категорично заяви за Хоризонт кметът на планинския курорт Георги Икономов, по повод скорошна реакция на природозащитници. Но с приемането му се легитимират изградените през годините хотелски и жилищни комплекси, които влизат в така наречените селищни образувания и ще може общината да изгради улиците и адекватна инфраструктура. Сериозен проблем в бъдеще обаче огласява кметът на Банско- тоталното разминаване между кадастралната карта на земеделските и горски имоти и скиците, издадени на собствениците и наследниците. Изместването е с около сто метра на всеки имот.