Log in

cao final 1

И тази учебна година кметът на Банско Георги Икономов с изрична забрана да бъдат събирани пари от родителите на деца в детски и учебни заведения