Log in

cao final 1

Георги Икономов, кмет на Банско: Крайно време е да се приеме новият план за управление на НП „Пирин“, няма място за компромис