Log in

cao final 1

Георги Икономов, кмет на Община Банско: Проектиран е нов панорамен път, който да свързва общините Банско и Разлог