Log in

cao final 1

Георги Икономов, кмет на Банско: Подали сме проектни предложения по програмата за развитие на селските райони, както и за рехабилитация на уличната мрежа в града