Log in

cao final 1

Георги Икономов, кмет на община Банско: След цялостното изграждане на АМ "Струма", към Банско ще има повече туристи и трябва да помислим сериозно за изграждането на Втори лифт