Log in

cao final 1

Георги Икономов, кмет на Банско: Местната общност следва да има право на своята решаваща позиция за бъдещето на своя регион