Log in

cao final 1

Георги Икономов, кмет на Банско: Градът е познат на целия Балкански полуостров, така че най-естественото място за фестивал, който да срещне всички балкански народи, е именно тук